Birou Mediator Bucuresti

Birou mediator Mihu Dumitru

Contactati-ne la telefon:
0722 508 464

Cine este mediatorul?

Art. 7 din Legea 192/2006 – Legea medierii stabileste clar cine poate fi mediator si anume persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are studii superioare;
 • are o vechime în munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
 • este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
 • se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
 • a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
 • a fost autorizata ca mediator, în conditiile prezentei legi.

Dar dincolo de prevederile imperative ale legii cine este el de fapt ? Pentru ca medierea presupune interventia unei parti terte ce nu are putere de decizie dar faciliteaza partile angrenate în conflict, mediatorul este: o parte terta neutra, care faciliteaza acordul dintre parti folosind rationamentul, persuasiunea, controlul informatiilor, sugestii cu privire la alternative.

„Dictionarul de comunicare, negociere si mediere” defineste mediatorul ca fiind: „persoana, organizatie, guvern, care mijloceste o întelegere între doua parti (adverse), care face un act de mediere; mijlocitor, intermediar.”

Într-un proces de mediere, mediatorul trebuie sa fie neutru, sa ajute partile implicate într-un conflict, într-o disputa, sa dezvolte solutii care sunt acceptate de fiecare din ele. Spre deosebire judecator sau arbitru, mediatorul nu are autoritate legala, nu reprezinta o putere. Mediatorul poate doar sa convinga, sa determine partile sa ajunga la rezolvarea conflictului, ajutându-i sa se înteleaga.

Mediatorul este o persoana care intervine ca un administrator al informatiilor, ajutând la identificarea cauzelor si a alternativelor de rezolvare, care sunt consensual acceptate. Este usor de declarat ca preferintele partilor vor fi decisive, dar este mult mai dificil sa ne comportam în conformitate cu acest lucru. În general, cei mai multi dintre noi prefera sa impuna vointa lor, sa dea ordine sau sfaturi. Este foarte greu sa se elimine subiectivitatea, nu trebuie ca rezolvarea conflictelor declarate sa se bazeze pe facilitati pripite, caz în care, eventuala rezolvare este de scurta durata, problema nerezolvându-se decât în parte sau pe o perioada scurta.

Mediatorul angajeaza întreaga sa pricepere, experienta, talent, în procesul de mediere, astfel încât discutiile sa conduca la dezvoltarea unor angajamente acceptate în mod consensual. El creeaza climatul care încurajeaza respectul reciproc si avanseaza dorinta de rezolvare.

Mediatorul trebuie sa stimuleze partile si sa le conduca spre atingerea unui acord – mai des prin cooperare decât prin conflict.

Pentru exercitarea profesiei de mediator este necesara o anumita configuratie psihica si caracterologica care sa se manifeste prin dorinta de a contribui la crearea unui climat de întelegere între indivizi.

Mediatorul trebuie sa:

 • insufle incredere;
 • fie un bun psiholog;
 • fie un bun ascultator;
 • fie obiectiv, neutru;
 • dea dovada de multa rabdare;
 • fie creativ;
 • perseverent;
 • flexibil;
 • aiba simtul umorului;
 • fie modest.

Profesia de mediator este vocationala, pregatirea mediatorului având un caracter complex, interdisciplinar, ce îmbina cunostinte de drept, psihologie, sociologie precum si metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Prin esenta ei, medierea presupune o negociere între partile aflate pe pozitii de egalitate, cu ajutorul mediatorului persoana apta sa faciliteze discutiile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului într-un mod reciproc convenabil, în spirit de impartialitate si dreptate. Deci, medierea nu poate fi considerata monopolul unei singure profesii, activitatea de mediere având un caracter multidisciplinar ce deriva din natura diversificata a conflictelor.

Web Design and Development Company BangladeshOnline Shopping Bangladesh